MARKA HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR 
  • ETKİN PATENT MARKA TASARIM FİKRİ VE TELİF HAKLARI VE HUKUKİ HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
    Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. No: 14/8 Mecidiyeköy/İstanbul

Aşağıda ETKİN PATENT olarak anılacaktır.

  • VEKİL EDEN………………..
    Adres:

Aşağıda VEKİL EDEN olarak anılacaktır.

1.3.TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (İşlem  yapma yetkisi verilen kurum)

        Aşağıda TÜRKPATENT olarak anılacaktır.

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU 

Vekil eden adına Türk Patent ve Marka Kurumu  nezdinde marka iş ve işlemlerin Etkin Patent tarafından gerekli başvuruların yapılması ve takip edilmesini kapsamaktadır. 

  1. SÖZLEŞME KOŞULLARI

3.1. İş bu sözleşme ile 556 sayılı KHK ve ilgili yönetmenlikler uyarınca VEKİL EDEN adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka tescil başvurusu ETKİN PATENT tarafından yapılacaktır.

3.2. VEKİL EDEN kendisine yapılan bildirimden sonraki iki iş gününde TPE resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ETKİN PATENT e ödemekle yükümlüdür.

3.3. VEKİL EDEN rüçhan hakkına dayanak yapılarak marka tescil başvurusu istemesi halinde iki gün içinde ilgili rüçhan belgelerini ETKİN PATENT’ e teslim etmekle yükümlüdür.

3.4. ETKİN PATENT, Resmi ücretler ve hizmet ücretlerin ödenmesi ve istenen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren üç iş günü içerisinde marka tescil başvurusu yapmakla yükümlüdür.

3.5. VEKİL EDEN adına başvuru yapılan markanın aynı, benzer ve/veya iltibas riski nedeniyle kısmen ve/veya tümden bir şekilde reddedilmesi halinde ETKİN PATENT sorumlu değildir. VEKİL EDEN başvurmadan önce bu husus konusunda bilgilendirildiğini ve bu durumu baştan kabul etmektedir.

3.6. Logo benzerliği ve/veya marka bülten yayınında üçüncü taraflarca öncelikle hakkına dayanak yapılarak yapılan itirazlar sonucunda başvuru yapılan markanın kısmen ve/veya tümden reddedilmesinde ETKİN PATENT’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. İlgili sözleşme sadece başvuru ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Tescil süreci ve sonrası ortaya çıkabilecek itirazlar ve davaları kapsamamaktadır. İlgili iş ve işlemler ayrıca ücretlendirilir.

3.8. Marka başvurularının re’sen kısmen ve/veya tümden reddedilmesi ve/veya itirazlar sonucu kısmen ve tümden reddedilmesi kararlarına TPE itirazlar birimi ve YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu)  nezdine yapılacak kararlara itiraz resmi ücretler ve hizmet bedelleri ayrıca VEKİL EDEN tarafından ödenecektir. VEKİL EDEN bu hususu kabul ve beyan etmektedir.

3.9. VEKİL EDEN, Marka tescil başvurusunun kesinleşmesinden sonra, o tarihte yürürlükte olan tarife üzerinden TPE marka tescil belge düzenleme ücretini ve ilgili işlemin hizmet ücretini ödemeyi kabul ve beyan etmektedir. VEKİL EDEN sözleşmede yazılı e-posta adresine bildirim yapılmasına rağmen süresi içinde ilgili ücretleri ödememesi halinde marka tescil başvurunun hükümsüz kalmasından dolayı ETKİN PATENT sorumlu tutulamaz. 

3.10. İş bu marka iş ve işlemlerin tümü bu sözleşmede yazılı e-posta  ve/veya faks üzerinden yürütülmektedir. Taraflardan birisinin e-posta adresi ve Faks numarasının değişmesi halinde bunu en geç 7 gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. İlgili e-posta adresi ve faksa yapılan bildirimler tebellüğ edilmiş olarak kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan ETKİN PATENT sorumlu tutulamaz.

3.11. İş bu sözleşme marka tescil belgesinin VEKİL EDEN’ e teslim edilmesiyle birlikte sona ermektedir. Markalar 10 yılda bir yenilenir. Ayrıca VEKİL EDEN belge tesliminde yenileme süresi ve koşulları hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.12. Marka tescil sürecinde TPE resmi ücretlerinde olası artışları VEKİL EDEN karşılar. Bu artışların VEKİL EDEN tarafından ödenmemesi durumunda olası zararlardan ETKİN PATENT sorumlu tutulamaz.

3.13. ETKİN PATENT’ in bilgisi dışında herhangi bir kişi ve/veya kurumlara yapılan ödemelerden ETKİN PATENT sorumlu tutulamaz.

3.14. Marka tescil başvurularında mal ve hizmet grupları VEKİL EDEN onayına sunulmuş olup yanlış sınıf numarası ve/veya mal ve hizmet gruplarının yanlış bildirimden ETKİN PATENT sorumlu tutulamaz.              

3.15. VEKİL EDEN sözleşme şart koşullarını yerine getirmemesi halinde, ETKİN PATENT sonraki marka iş ve işlemlerden sorumlu tutulamaz. Bu durumda ETKİN PATENT tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

3.16. ETKİN PATENT, bu sözleşmeye konu marka başvuru ve başvuru esnasında VEKİL EDEN’ e ait öğrenilen ticari sırları saklamakla yükümlüdür.

3.17. Bu sözleşmede kaynaklanan sorunların çözümünde İstanbul Hukuk ve İcra Mahkemeleri yetkilidir.

VEKİL EDEN                                                                         ETKİN PATENT

Marka İş ve İşlemlere ait Marka Hizmet Sözleşmesi İçin Buraya Tıklayınız..